HOME                
 

O nama

 


Pun naziv privrednog društva:

Biro Neptun Inženjering doo

za projektovanje i izgradnju hidrograđevinskih objekata

Skraćeni naziv: Biro Neptun Inženjering doo
Ime i prezime odgovornog lica: Predrag Ivković, dipl.inž.građ.
Poreski identifikacioni broj (PIB): 104466508
Matični broj: 20171073
Šifra delatnosti: 4291
Obveznik PDV 262036388
Sedište privrednog društva 21000 Novi Sad
Ulica i broj Maksima Gorkog 39
Broj telefona: 021/ 456 - 011
Broj faksa: 021/ 475 – 4990
Tekući računi: Erste bank:                   340-11000291-09 Komercijalna banka:    205-108032-69 ProCredit bank:            220-122756-36