HOME                
 

STRUČNI TIM

 


STRUČNI TIM sačinjavaju vrhunski stručnjaci iz različitih oblasti 

  • Diplomirani građevinski inženjeri hidrotehničkog smera
  • Diplomirani građevinski inženjeri konstruktivnog smera
  • Diplomirani inženjer melioracija
  • Diplomirani elektro inženjeri
  • Diplomirani mašinski inženjeri
  • Diplomirani tehnolozi
  • Diplomirani hidrogeolog
  • Diplomirani inženjer geodezije