HOME                
 

OSNIVAČ

 


GODINA OSNIVANJA: 2001

  • OSNIVAČ:       Predrag Ivković, dipl.inž.građ.
  • STUDIJE:        Građevinski fakultet u Beogragu, Hidrotehnički odsek
  • DIPLOMIRAO:  1983 godine
  • ZVANJE:          Diplomirani građevinski inženjer
  • LICENCE:        314 0472 03     414 0154 03

RADNO ISKUSTVO:

  •                     od 1983 do 2002 Hidrozavod DTD AD, Novi Sad
  •                     od 2001 Biro NEPTUN Inženjering doo, Novi Sad