HOME                
 

Konsalting

 


Pružanje konsalting usluga Investitorima u oblasti hidrogradnje i vodprivrede:

 

  • Planiranje i praćenje realizacije projekata
  • Izrada predinvesticionih studija
  • Procena uticaja projekta na životnu sredinu
  • Ishodovanje potrebnih predprojektnih uslova, saglasnosti i dozvola
  • Saveti pri izboru projektanta, izvođača, geometra ...
  • Vrešenje stručnog nadzora tokom izgradnje objekta
  • Tehnički prijem i upotrebna dozvola