HOME                
 

KANALIZACIJA OTPADNIH VODA

 


Prikupljanje i odvođenje upotrebljenih voda iz naselja

Trenutno se primenjuju tri načina prikupljanja i odvođenja upotrebljenih voda iz domaćinstva:

Najstariji i najpoznatiji način je 'gravitacioni', gde se voda odvodi postavljanjem cevi u potrebnom padu.

Za naselja sa pogodnom topografijom, gde se mreža kanalizacije može postaviti tako da padovi cevovoda prate nagibe terena, ovo je i dalje najbolji metod kanalisanja naselja. 

Kod ravničarskih naselja, problem kod gradnje ovog tipa kanalizacije nastaje zbog potrebe dubokog ukopavanja cevovoda, da bi se ostvarili potrebni padovi neophodni za tečenje vode.

Dodatna komplikacija nastaje sa pojavom podzemne vode na dubinama oko 1 ili 2 m. Pored problema u gradnji, nastaju problemi i u eksploataciji jer je tečenje relativno sporo zbog minimalnih padova cevovoda, pa dolazi do istaložavanja materija u cevovodu i zapušavanja istog.

Drugi problem je infiltracija podzemne vode na spojevima cevi ili spojevima cevi i revizionih šahtova, a sa vodom dolazi i do ispiranja sitnih čestica materijala iz zemljišta.

Sredinom prošlog veka su konstruisani i počeli da se primenjuju sistemi 'vakuum kanalizacije' u ravničarkim naseljima. Tečenje u ovim sistemima se ostvaruje održavanjem vakuma u zatvorenom sistemu cevovoda. Iz tog razloga, cevovodi ne moraju da se postavljaju u padu, odnosno mogu da prate konfiguaraciju terena, a prečnici cevi koje se primenjuju su značajno manji nego kod gravitacionog tipa.

I pored potrebe izgradnje 'vakuum stanice' koja održava sistem u funkciji, cena ovakvih sistema u izgradnji je niža a troškovi održavanja manji nego kod klasične gravitacione kanalizacije, kad je reč o ravničarskim naseljima.

Pre 20-tak godina je počeo da se razvija sistem kanalizacije 'niskog pritiska' koji je sličan vakum sistemu, samo se u ovom slučaju tečenje ostvaruje sistemom fekalnih pumpi i nema centralnog postrojenja.