HOME                
 

Projektovanje

 


 

Izrada projektno tehničke - dokumentacije u oblasti hidrogradnje i vodprivrede:

  • Predhodne studije
  • Investicione studije
  • Studija uticaja objekta na životnu sredinu
  • Idejni projekti
  • Glavni projekti
  • Izvođački projekti
  • Projekti izvedenog objekta
  • Tehnička kontrola Glavnih projekata