HOME                
 

Izgradnja

 


Izrgradnja objekata, nabavka i montaža opreme u oblasti hidrogradnje i vodprivrede:

  • Izgradnja objekta na osnovu prihvaćene dokumentacije i građevinske dozvole
  • Geodetsko obeležavanje objekta/temelja
  • Izvođački projekat (ako je potrebno)
  • Nabavka i montaža projektovane opreme
  • Probni rad ugrađene opreme
  • Obuka kadrova za korišćenje opreme
  • Održavanje opreme
  • Geodetski snimak izvedenog objekta
  • Projekat izvedenog objekta (ako je bilo odstupanja u odnosu na Glavni projekat)