HOME                
 

PRIPREMA VODE

 


U saradnji sa specijalizovanim firmama Waterscan, AGS, GM Water

radimo kompletno rešenje u oblasti vodosnabdevanja stanovništva i industrije

  • izrada bunara/vodotahvata, sa potrebnom dokumentacijom
  • opremanje bunara/vodozahvata
  • priprema vode do kvaliteta vode za piće

                       hemijska priprema vode, jonoizmenjivačke smole, EDI

                   filtracija vode, ultrafiltracija

                       membranska tehnologija, RO i membranski kontaktori

  • transport vode do potrošača