HOME                
 

DELATNOST FIRME

 


PROJEKTOVANJE - INŽENJERING - IZGRADNJA

 

                                         HIDROTEHNIČKIH OBJEKATA

 

 • Snabdevanje vodom naselja, industrije, rekreacionih centara ...
 • Kanalisanje naselja (atmosferske i upotrebljene vode)
 • Prečišćavanje otpadnih voda
 • Priprema vode za piće i industriju
 • Pumpne stanice
 • Rezervoari - betonski, čelični, polietilenski, poliesterski
 • Kanali i uređenje postojećih kanala
 • Regulacija i zaštita vodotoka
 • Mikroakumulacije
 • Odbrambeni nasipi
 • Sistemi za odvodnjavanje
 • Sistemi za navodnjavanje
 • Ribnjaci
 • Farme
 • Plovni putevi i pristaništa
 • Rekultivacija zemljišta