HOME                
 

Prečistači

 


Uređaj za prečišćavanje tehnoloških otpadnih voda fabrike "Dijamant'' u Zrenjaninu (Inženjering)

Investitor: AD Dijamant, Zrenjanin

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Gložan po metodi "Construction Wetland"(Inženjering)

Investitor: MZ Gložan

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Žabari po metodi "Construction Wetland"(Inženjering)

Investitor: Direkcija za izgradnju Žabari

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Čerević i Brazilija po metodi "Construction Wetland"

Investitor: Fond za zemljište, Beočin

Glavni projekat Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Rakovac po metodi "Construction Wetland"

Investitor: Fond za zemljište, Beočin

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Banatsko Novo Selo po metodi "Construction Wetland"(Inženjering)

Investitor: MZ Banatsko Novo Selo

Glavni projekat Uređaja za prećišćavanje otpadnih voda naselja Ratkovo po metodi "Construction Wetland"

Investitor: MZ Ratkovo

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Bački Gračac po metodi "Construction Wetland"

Investitor: MZ Bački Gračac

Uređaj za prečišćavanje otpadnih voda naselja Novo Miloševo po metodi "Construction Wetland"(Inženjering)

Investitor: MZ Novo Miloševo

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Irig po metodi "Construction Wetland"

Investitor: MZ Irig

Glavni projekat uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Melenci po metodi "Construction Wetland"

Investitor: JKP Vodovod, Zrenjanin

Glavni projekat uređaja za prećišćavanje otpadnih voda naselja Seleuš po metodi "Construction Wetland"

Investitor: MZ Botoš

Izgradnja Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Nova Gajdobra po metodi SBR

Investitor: MZ Nova Gajdobra

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Botoš po metodi "Construction Wetland"

Investitor: JKP Vodovod, Zrenjanin

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda naselja Lokve po metodi "SBR "

Investitor: MZ Lokve

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda tip SBR naselja Crepaja

Investitor: MZ Crepaja

Glavni projekat Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda tip SBR naselja Torda

Investitor: MZ Torda

Glavni projekat: Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda tip SBR naselja Novo Miloševo

Investitor: MZ Novo Miloševo

Glavni projekat Prečistača otpadnih tehnoloških voda fabrike ITALTEX u naselju Novo Miloševo

Investitor: ITALTEX Intimo